POŻYCZKA TERMOMODERNIZACYJNADLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWBEZ OPŁAT I PROWIZJI

POŻYCZKA TERMOMODERNIZACYJNA

Wsparcie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej

DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Na sfinansowanie aż do 100 proc. wartości inwestycji

BEZ OPŁAT I PROWIZJI

Maksymalna kwota pożyczki - 1 mln zł